Asiakaspalautteet

Pyrimme toiminnallamme aina asiakaslähtöiseen ja liiketoimintaa tukevaan lopputulokseen.
Lue mitä asiakkaamme kertovat palveluistamme.


Hankekäytäntöjen terävöittäminen ja
tavoitteiden kirkastaminen

- Anu

Onnistuimme terävöittämään valtakunnallisen organisaatiomme kehityshankkeen hankekäytäntöjä, organisoimista ja henkilöstön roolitusta. Koulutuksien ansiosta hankehenkilöstön työtyytyväisyys lisääntyi selvästi, kun jokaiselle työntekijälle avattiin hankkeen tavoitteet ja hänen roolinsa niiden saavuttamiseksi. Kun koko hankkeen ja sen kaikkien projektien henkilöstö tiesi tehtävänsä sekä naapuriprojektien tavoitteet, pystyimme keskittymään tuottavasti itse työn loppuun saattamiseen. Saimme panostuksellamme pitkäaikaisia hyötyjä, joita voi hyödyntää myös muissa hankkeissa ja kehitystehtävissä.


Onnistuneesta myynnistä
onnistuneisiin toimituksiin

- Ari

Järjestimme Riitan johdolla koulutustilaisuuden sekä myynnistä että toimituksista vastaaville henkilöillemme. Tavoitteena oli tehostaa myynnin ja toimitusorganisaation yhteistyötä, tehostaa myyntiä sekä myös etsiä keinoja millä varmistetaan toimitusten onnistuminen. Tavoitteet toteutuivat erinomaisesti ja saimme paljon uusia näkökulmia sekä työkaluja arjen työskentelyyn. Riitalla on vahva osaaminen niin myynnistä kuin toimituksistakin. Riitta toi myös erinomaisesti mukaan niin toimittajan kuin asiakkaankin näkökulman käsiteltäviin asioihin.


Valmentamalla tuloksia

- Tomi

Riitan kanssa työskentely on riittävän nopeatempoista omaan makuuni. Muita projektin jäseniä Riitta on onnistunut tukemaan tahdistamalla nopeutta ja taitotasoa. Näin on onnistuttu tukemaan jokaisessa työparissa oikealla tavalla niin projektien, ohjelmien kuin projektien omistajien työtä. Töitä Riitan kanssa on tehty parissakin projektissa ja aina saatu odotusten mukaisia tuloksia. Tulokset ovat kunkin projektin tärkein asia ja erityisesti tässä Riitta on iso apu!


Projektikulttuurin kehittäminen

- Jussi

Riitta hahmotti nopeasti työyhteisömme kipupisteet ja pystyi tukemaan toiminnan kehittymistä käytännönläheisillä ja konkreettisilla ehdotuksilla ja neuvoilla. Riitan kanssa oli helppo vaihtaa ajatuksia, mikä auttoi minua käsittämään paremmin IT-organisaation koko toimintakentän. Hän auttoi minua ymmärtämään yksityiskohtia ja näkemään miten ne liittyivät kokonaisuuteen ja siten pystyin suhteuttamaan ja priorisoimaan kehitysalueita paremmin kokonaisuuden kannalta.


Johtamistaitojen vahventamista

- Liisa

Riitta toi esille johtamistaidoissani vahvuuksia, joita en ollut itsessäni aiemmin kovin hyvin tunnistanut. Sain myös hyvää sparrausta siihen, miten kissa nostetaan pöydälle. Olen nyt ottanut käyttöön näitä uusia työkaluja ja saanut johtamiseeni lyhyessä ajassa aiempaa enemmän tavoitteellisuutta ja selkeyttä.


Tukeva niskaote projektiin

- Petri

Riitan kanssa saimme viivästyneen ja hieman taka-alalle jääneen projektin uuteen vauhtiin. Hänen avullaan yksilöitiin projektin suurimmat hidasteet ja rakennettiin suunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi. Parin lisäsparrauskierroksen avulla projekti saatiin entistä kovempaan vauhtiin ja loppu-tuloksena oli asiakaspalautteen perusteella yksi vuoden onnistuneimmista projekteista.


Apua projektien omistamiseen ja johtamiseen

- Ani-Jatta

Winwayn avulla hahmotimme nopeasti projektien omistamiseen liittyvät kehityskohteet organisaatiossamme. Vahvan kokemuksen ja näkemyksen ansiosta Riitta pystyi muodostamaan nopeasti selkeän käsityksen siitä, mihin kannattaa panostaa. Projektien johtamista käsiteltiin kokonaisvaltaisesti: kaikki esille tulleet projektien onnistumista haittaavat tekijät otettiin käsittelyyn.