Projektit ja hankkeet

Projektien ja hankkeiden suunnittelu sekä niiden läpivienti on aikaa vievää ja vaatii resursseja. Joskus tuota aikaa tai tekijää ei yrityksen sisältä löydy. Me voimme auttaa projektiasi onnistumaan.

Onko tarpeesi projektin esikartoitus vai kokonaisvaltainen läpivienti käyttöönottoon asti? Tarvitsetko tiimin vai tietyn osaajan? Autamme kaikissa projektihaasteissa ja varmistamme omalta osaltamme onnistumisen.

Ota yhteyttä ja laitetaan homma toimimaan!

Projektin jokainen vaihe on tärkeä lopputuloksen kannalta

1. Esiselvityksen rooli on merkittävä

Liiketoimintatarpeiden muuttuminen on arkipäivää. Muutostarpeiden järkevyyttä arvioidaan esiselvitysvaiheessa usein business casen kautta. Aitojen hyötyjen, kustannusten ja riskien arviointi on muutakin kuin kannattavalta näyttävä Excel-harjoitus.

Autamme arvioimaan realistisesti hankkeita, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaamme liiketoiminnalle.

3. Projekti - johtamisen koetinkivi

Muutoshankkeiden ja projektien läpivienti ei ole vain tekninen suoritus projektimetodologiaa noudattaen. Tänä päivänä hankejohtajilta ja projektipäälliköiltä vaaditaan monipuolista osaamista muutosjohtamisesta viestintään ja henkilöjohtamisesta asiasisältöön.

Tarjoamme hanke- ja projektijohtotehtäviin konsultteja, joilla on näyttöjä onnistuneista hankkeista yli kymmenen vuoden ajalta. Käytämme asiakkaan toimintamalleja tai tarjoamme käyttöön tehokkaat ja helposti opittavat käytöntömme.

2. Projektointiin kannattaa panostaa

Oman osaamisen ja resurssien saatavuuden realistinen analysointi yhdessä mahdollisten toimittajien arvioinnin kanssa on ensimmäisiä mietittäviä kohtia.

Olemme asiantuntijoita projektoinnin saralla. Osaamme miettiä tarvittavat vaiheet, hahmottaa tekemisen suuruusluokat ja arvioida projektin toteuttamiseen tarvittavan ajan.

4. Käyttöönotto realisoi muutoksen

Projekti on aina pienempi tai suurempi muutoshanke. Suppeimmillaan muutos koskee muutamaa ihmistä ja joitakin käytöntöjä. Laajimmillaan muutos vaikuttaa suureen joukkoon yrityksen omia henkilöitä, asiakkaita, tavarantoimittajia ja muita sidosryhmiä. Projektin käyttöönotto on aina samalla muutoksen implementointi. Projektityössä käyttöönoton merkitys usein aliarvioidaan.

Projekteja liiketoiminnan kannalta katsovat konsulttimme varmistavat onnistuneen käyttöönoton, mikä on tavoitetltujen hyötyjen realisoinnin kannalta olellista.

Projektin hyötyjen mittaaminen on osa palveluitamme.